zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem a/nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Jsem správcem vašich osobních údajů a určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Prohlašuji, že při zpracování osobních údajů dodržuji platné právní předpisy na ochranu soukromí, zejména pak zákon o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a GDPR.

 • Zpracovávám pouze osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností, a to především pro plnění smlouvy.
 • V případech vyžadujících výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, si tento souhlas vyžádám.
 • Respektuji vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.
 • Osobní údaje si ponechávám po dobu běhu zákonných promlčecích lhůt nebo pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak. 

Důvody pro zpracování osobní údajů

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  • Osobní údaje v rozsahu: e‑mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, případně IČ a DIČ, číslo účtu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání podkladů, dodání služby apod.).
 • Vedení účetnictví
  • Osobní údaje zákazníka (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání e‑mailových zpráv
  • Osobní údaje zákazníka (e‑mail, jméno, na co zákazník kliká v e‑mailu a kdy je nejčastěji e‑maily otevírá) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, a to z oprávněného zájmu, po dobu 7 let od poslední objednávky. Tento souhlas může zákazník odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e‑mailu.
  • Pokud není příjemce e‑mailů zákazníkem, zasílám e‑maily jen na základě souhlasu, po dobu 7 let od udělení. Udělený souhlas se zasíláním e‑mailů je jasným vyjádřením souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Tento souhlas lze odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e‑mailu.
 • Fotografická a video dokumentace, reference
  • Pouze na základě souhlasu zákazníka mohu použít jeho fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než bude udělený souhlas odvolán (prostřednictvím kontaktních údajů).
 • Analýza a vylepšení webových stránek
  • Moje webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na stránce Zásady cookies.

Přístup a úprava vašich údajů

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.
 • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.

​Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme údaje nesprávné osoby. Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás eviduji, kontaktujte mne (viz kontaktní informace).

Bezpečnost ochrany osobních dat

Vaše osobní data jsou u mne v bezpečí. Přijala jsem bezpečnostní opatření, abych zamezila zneužití a neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup (jako třetí osoby) pouze spolupracovníci a zpracovatelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Pro zajištění konkrétních procesů využívám těchto služeb a aplikací třetích stran:

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Fakturoid s.r.o., V Pláni 532/7, Praha 4, 142 00.
 • Ecomail.cz, s.r.o., Na Zderaze 15, Praha 2, 120 00.
 • Reenio.cz, poskytovatel GARVIS Solutions s.r.o, Technologická 376/5, Ostrava, 708 00

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu mého podnikání (např. účetní).

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Kontaktní údaje

Ing. Petra Křížová
Řehníkova 2112, 253 01 Hostivice
Česká republika
Webová stránka: https://www.anina.cz
E‑mail: krizova@anina.cz

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 1.12. 2021 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

Vyhrazuji si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučuji pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznamovat.